Mis on turundusstrateegia?

| 17. apr. 2019

Strategos

Sõna „strateegia“ on militaarsete juurtega ja tuleneb kreekakeelsest sõnast „strategos“ (dooria dialektis „stratagos“), mis tõlkes tähendab sõjalist juhti, tänapäevases mõistes kindralit. Strategose ülesanne oli näha suurt pilti ja leida lahendused vaenlaste seljatamiseks. Nagu sõjas, nii ka turunduses – turundusstrateegia peab andma vastuse küsimusele, kuidas võit koju tuua. Taktikaline plaan on aga konkreetne tegevuskava strateegia elluviimiseks.

Strateegia vs taktika

Sageli jäetakse turundusstrateegia loomine üldse tähelepanuta, liikudes kohe turunduse kõige lõbusama osa ehk kommunikatsiooni juurde. Kuid kui me ei tea, mis turul toimub, mida teevad konkurendid, millised on meie sihtrühma ootused ja vajadused, kuidas saaksime end sellel mänguväljakul positsioneerida ja millised on kõige olulisemad strateegilised eesmärgid, siis ei suuda ükskõik kui geniaalne reklaamikampaania meid võidule kuigivõrd palju lähemale viia. 

Reklaam on jäämäe tipp

Suure osa turundusest moodustabki kõik see, mida ettevõtte klient mitte kunagi ei näe: turu-uuringud, segmenteerimine, sihtrühmade valik, positsioneerimine ja bränding, eesmärkide püstitamine ning positsioneerimisele vastava tooteportfelli, jaotusvõrgustiku ja hinnapoliitika kujundamine. Kommunikatsioon ja selle alla kuuluv telereklaam/Facebooki kampaania/otseturundus jms on muidugi elulise tähtsusega, kuid ei saa edukalt eksisteerida eraldi, ilma toetavate alustaladeta. 

Uus ja vana

Seepärast on raske nõustuda väitega, et turundust pole tänapäeval enam vaja õppida ja et uued kommunikatsioonikanalid on turunduses täiesti teised reeglid loonud. Meie kätes on rohkem taktikalisi vahendeid kui eales varem, kuid psühholoogia ja turunduse fundamentaalsed alused on ikka samasugused, nagu nad olid eelmisel aastal. Aja jooksul on muutunud väärtushinnangud, meedia, tehnoloogiline võimekus ja kultuuriline keskkond, aga mitte strateegilise mõtlemise põhisambad, seepärast on enne reklaami loomist endiselt oluline analüüsida, kellele, mida ja miks me öelda tahame.
Ka siin võime tuua paralleeli militaartemaatikaga – relvad, väljaõpe ja lahingumoon on läbi teinud tohutu arengu, kuid kui sõjaväel puudub eesmärkidele orienteeritud strateegia, siis pole huupi välja tulistatud rakettidest suurt abi. 

Vali oma lahingud hoolikalt

Väldi kitsast, ühe taktikalise lahenduse ja kommunikatsioonikanali piires mõtlemist. Taktika valik oleneb sellest, kes moodustavad ettevõtte sihtrühma, millist ostuotsustusprotsessi osa Sa parasjagu mõjutada püüad ja millist kuvandit sihtrühma peas hoida/luua soovid.
Turundusstrateegia aitab Sul saada olukorrast detailse ülevaate ja annab kätte lahendused müügi, kasumi ja kliendibaasi kasvatamiseks. Taktikaline plaan ütleb, milliseid tegevusi ja kanaleid turundusstrateegia elluviimiseks vaja on. Ja seejärel ei jää üle teha muud, kui õigel hetkel, õiges kohas ja õigete relvadega lahingusse astuda.

Põhjalikumalt saad strateegia loomise nüanssidesse sukelduda siin:

1. https://www.marketingweek.com/mark-ritson-beware-the-tactification-of-marketing

2. https://www.everyonehatesmarketers.com/podcast/63-mark-ritson-marketing-week

3. Good Strategy Bad Strategy: The Difference and Why it Matters, autor Richard Rumelt

4. Playing to Win: How Strategy Really Works, autor A.G. Lafley

5. https://hbr.org/2022/06/dont-confuse-strategy-with-lofty-goals