Turundusblogi

Turundus majanduslanguse ajal

Turundus majanduslanguse ajal

Kui majanduses algab madalseis, on turundusosakond kahjuks üks esimesi, kes kärpeid tunda saab. Seda tihti just seetõttu, et paljudes ettevõtetes nähakse turundust endiselt kui kulu, mitte kui investeeringut. Taoline impulsiivne samm võib aga loodetud kasu ja...

Kuidas inimeste käitumist suunata ja mõjutada?

Kuidas inimeste käitumist suunata ja mõjutada?

Käitumisökonoomikast rääkides tuleb tihti juttu "müksudest" (inglise keeles nudge). Need on inimeste käitumist ja valikuid mõjutavad tegurid, mis vastavalt vajadusele eemaldavad takistusi või pakuvad julgustust, säilitades siiski täieliku valikuvabaduse, st see ei...

Millist rolli mängib turunduses käitumisökonoomika?

Millist rolli mängib turunduses käitumisökonoomika?

Turunduse eesmärk on mõjutada sihtrühma käitumist ettevõtte jaoks soodsas suunas. Käitumisökonoomika ühendab endas majanduse ja psühholoogia, uurides neid mõjureid, millega on inimesi võimalik ühel või teisel moel käituma “müksata”, eemaldades barjääre või pakkudes...

Kuidas brändid kasvavad?

Kuidas brändid kasvavad?

2010. aastal ilmus professor Byron Sharpi sulest raamat How Brands Grow: What Marketers Don’t Know, mida paljud peavad viimase kümne aasta üheks mõjukamaks ning olulisemaks turundusteemaliseks teoseks. Ilmselt on vähe neid suurfirmasid, mille turundusdirektori laualt...

Viimase kliki müüt

Viimase kliki müüt

Turundustöö tulemusi mõõtes tuleb olla ettevaatlik, et me ei omistaks suurimat tähtsust viimasele kokkupuutepunktile, mis kliendil meiega enne ostu tegemist oli, jättes unarusse kogu eelneva teekonna.

Mis on bränd?

Mis on bränd?

Brändi moodustavad erinevad seosed, mida ettevõte ja tema poolt pakutu oma sihtrühmas tekitanud on. Nagu ütleb turundusprofessor Mark Ritson, siis brändi kõige olulisem osa eksisteerib tegelikult ainult ühes kohas – sihtrühma teadvuses. Seega lühidalt öeldes tähendab bränd, et inimene teab meie olemasolust ja meist on tekkinud kuvand. Need seosed võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed.

Mis on turundusstrateegia?

Mis on turundusstrateegia?

Sõna „strateegia“ on militaarsete juurtega ja tuleneb kreekakeelsest sõnast „strategos“ (dooria dialektis „stratagos“), mis tõlkes tähendab sõjalist juhti, tänapäevases mõistes kindralit. Strategose ülesanne oli näha suurt pilti ja leida lahendused vaenlaste seljatamiseks. Nagu sõjas, nii ka turunduses – turundusstrateegia peab andma vastuse küsimusele, kuidas võit koju tuua. Taktikaline plaan on aga konkreetne tegevus strateegia elluviimiseks.

Mis on luksusbrändid ja kuidas neid turundada?

Mis on luksusbrändid ja kuidas neid turundada?

Brände ja nende poolt pakutavaid tooteid võib omaduste põhjal jagada paljudesse erinevatesse gruppidesse. Olenevalt hinnapoliitikast, sihtgrupist ja eksklusiivsusest saab nad rühmitada luksusbrändideks ja massibrändideks. Luksussektorist rääkides eristatakse sageli ka premium-brände, mis jäävad kahe grupi keskele. Luksuskaup peab olema luksus tavalises olukorras, mitte näiteks ekstreemsetes tingimustes, kus ka kõige tavalisemat toidukaupa võib luksuskaubana defineerida.

Millised turunduskampaaniad on kõige efektiivsemad?

Millised turunduskampaaniad on kõige efektiivsemad?

Kuidas hinnata turunduse efektiivsust? Oluline on osata vahet teha pikemaajaliste, brändi ehitamise eesmärki kandvate, ning kohest reaktsiooni tekitavate, lühiajalist efekti omavate kampaaniate vahel, pidades silmas, et ühtmoodi vajalikud on mõlemad. 2013. aastal avaldasid turunduskonsultant Peter Field ja agentuuri adam&eve DDB efektiivsusjuht Les Binet põhjaliku uurimuse turunduskampaaniate mõju hindamise ning efektiivsuse teemal.

Kuidas määrata tootele õige hind?

Kuidas määrata tootele õige hind?

Tootele või teenusele hinna määramine on kõvasti keerulisem protsess, kui esmapilgul tunduda võib. Tihtipeale minnakse kergema vastupanu teed ning hinnastatakse toode oma kõhutunde järgi või lihtsalt kauba omahinnale teatud protsendi juurde lisamisega. See on küll lihtne, kuid mitte eriti mõistlik variant – nii võib ettevõttel saamata jääda suur osa potentsiaalsest tulust.

Turundus Facebookis

Turundus Facebookis

Pikka aega on Facebooki turunduses olnud levinud mõõdikuteks laigid, jagamised, kommentaarid ja lehe fännide arv. Klikid näitavad küll inimese huvi ja võivad olla väga heaks indikaatoriks veebipõhises otseturunduses (näiteks e-poodide puhul), ent kui eesmärgiks on tõsta müüki väljaspool veebi või kasvatada brändi tuntust, ei ole laikide ja klikkide lugemisest palju abi.